Projects

Collective Research Grants

2021–2024, Networking Ecologically Smart Territories, Horyzont2020 Maria Skłodowska-Curie RISE, grant agreement ID: 101007915 (lider projektu: Noel Fitzpatrick, Technological University Dublin, lider zespołu UŚ: Michał Krzykawski). https://www.nestproject.eu/

2021–2023, Nie nieludzka przyszłość w technosferze [A Non Inhuman Future in the Technosphere], grant przyznany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Individual Grants

Michał Krzykawski

2021, L’avenir de l’Internation. Territoires, localités et leurs idiomes, grant badawczy Rządu Francuskiego, École Normale Supérieure, Centre Cavaillès, in collaboration with Giuseppe Longo.

2020, Re: constituer l’Europe. 2004-2019 et au-dela, grant badawczy Rządu Francuskiego, in collaboration with Bernard Stiegler.

2016–2020. Michał Krzykawski (PI), Przyjaźń i wspólnota we współczesnej myśli francuskiej [Friendship and Community in Contemporary French Philosophy] National Science Center, Sonata 2015/17/D/HS2/00512.

Ania Malinowska

2021–2024, Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów, NCN, Opus 2020/37/B/HS2/01455.

2018–2019, Feelings Without Organs. Love in Contemporary Technoculture. Fulbright Research Fellowship, The New School, New York.

2017–2018, Love and New Materialism. NCN, Miniatura 2017/01/X/HS2/00713.