Projekty

Granty i stypendia

2021–2024, Michał Krzykawski (lider zespołu UŚ), CCTS (partner projektu), Networking Ecologically Smart Territories, Horyzont 2020 Maria Skłodowska-Curie, Research and Innovation Staff Exchange 2020, koordynator projektu: profesor Noel Fitzpatrick (Technological University Dublin). Partnerzy akademiccy: Technological University Dublin (lider konsorcjum), Institut de recherche et d’innovation Centre Pompidou, Université Paris Lumières, Universitet Śląski w Katowicach (CCTS), Universidad de las Artes de Ecuador i University of California, Berkeley. Partnerzy nieakademiccy: Dublin City Council, Département de la Seine-Saint-Denis (FR), Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, Phosphène_Disnovation (FR) i Consejo de Gobierno de Galápagos (EC).

Głównym celem projektu NesT jest weryfikacja następującej hipotezy: kluczem do wymyślenia na nowo współczesnej i generującej masową proletaryzację (utratę umiejętności) gospodarki przemysłowej jest dywersyfikacja cyfrowa, którą badamy jako noodywersyfikację i technodywersyfikację, utrzymując, że stanowią one warunek rezyliencji społeczności ludzkich. Bazując na koncepcji badań współtwórczych [recherche contributive] i pojęciach wprowadzonych przez Bernarda Stieglera i Kolektyw Internacja, projekt NesT łączy badania lokalne, prowadzone na konkretnych terytoriach, z międzynarodowymi obawami w kontekście antropocenu.

2021–2024, Ania Malinowska (PI), Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów, NCN, Opus 2020/37/B/HS2/01455.

Projekt opisuje i poddaje ocenie nowe kultury wyrażania emocji i zawiązywania relacji intymnych, które rozwinęły się na skutek rosnącego zapośredniczenia ludzkich interakcji przez media. W odpowiedzi na toczące się w pandemicznym zamknięciu debaty na temat przyszłej roli technologii w relacjach międzyludzkich, gdy relacja bezkontaktowa nie jest alternatywą, lecz domyślnym standardem, projekt bada prace związane z programowaniem afektywnym, celem sporządzenia dogłębnego opisu nowych form miłości, które wyłoniły się wraz z afordancjami nowych mediów, a także wraz z nową rzeczywistością fizyczną jako następstwem cyfrowej technokracji.

2020. Michał Krzykawski (PI), Re: constituer l’Europe. 2004-2019 et au-dela, stypendium Rządu Francuskiego, pod kierownictwem profesora Bernarda Stieglera.

2018-2019, Ania Malinowska (PI), Feelings Without Organs. Love in Contemporary Technoculture. Fulbright Research Fellowship, The New School, New York.

2017-2018, Ania Malinowska (PI), Love and New Materialism. NCN, Miniatura 2017/01/X/HS2/00713.

2016–2020. Michał Krzykawski, Przyjaźń i wspólnota we współczesnej myśli francuskiej, NCN, Sonata 2015/17/D/HS2/00512.

2009–2010. Margret Grebowicz, Leverhulme Trust Visiting Scholar research fellowship, University of Dundee, UK.

2009–2010. Margret Grebowicz, The Labor of Community: Feminist and Postmodern Challenges, Fulbright Fellowship, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Studiów Humanistycznych.

Złożone projekty niefinansowane

2019. CCTS jako instytucja goszcząca. Dioscuri Centre for Critical Studies of AI and New Automata at the University of Silesia in Katowice, Dioscuri Centres of Scientific Excellence, wraz z professorem Yukiem Hui’em (PI) i profesorem Henningiem Schmidgenem (partner niemiecki).

Inne projekty badawcze

2020–21. Margret Grebowicz, Residency in Situated Philosophy, Center for Philosophical Technologies, Arizona State University, Phoenix, AZ.

Niniejszy projekt badawczy pt. “The Public Lands Project” obejmuje badania prowadzone w kilku regionach administrowanych przez amerykańską Służbę Parków Narodowych (National Park Service), celem opisania złożoności występujących w nich obszarów dziczy. Szerszym celem projektu jest pełniejsze zrozumienie funkcjonowania amerykańskich instytucji ochrony przyrody, takich jak National Park Service czy National Wilderness Preservation System. Prowadzone badania dotyczą Pustyni Chihuahua i Wyżyny Kolorado.

2020–21. Michał Krzykawski (wraz z Anne Alombert, Université Catholique de Lille), Pænser une exosomatisation « néguanthropique ».

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach otwartego seminarium online, którego celem jest pogłębianie i popularyzacja pojęć wprowadzonych w książce Bifurquer. Il n’y a pas d’alternative, pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja (Paryż 2020). Głównym celem projektu jest zbadanie relacji między entropią a procesem gospodarczym w kontekście antropocenu, a także między egzosomatyzacją (ewolucją przyrządów, tj. organów sztucznych) i wszystkimi formami wiedzy pod postacią umiejętności (umiejętności życia, wytwarzania, teoretyzowania, koncypowania, projektowania itd.) w kontekście zaburzenia cyfrowego.