W Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (CCTS) badamy wpływ techniki na rozwój jednostek i społeczeństw. Nasze projekty badawcze dostarczają diagnoz zachodzącej transformacji cyfrowej z uwzględnieniem jej implikacji poznawczych, psychospołecznych, politycznych i kulturowych. Interesują nas granice, w których ta transformacja mogłaby nieść za sobą pozytywną zmianę w kontekście informacyjnego nadmiaru i kryzysu ekologicznego.

Jak pracujemy

Łączymy dorobek nauk humanistycznych i społecznych z refleksją nad techniką, aby wypracować wielopoziomowe ujęcia technologii obliczeniowej i jej zastosowań przemysłowych w duchu nauki krytycznej.

Nasze prace sytuują się w następujących obszarach:

  • filozofia techniki, filozofia społeczna, antropologia filozoficzna i teoria krytyczna, a w szczególności ekologia polityczna i ekologia techniki w środowisku cyfrowym;
  • nauki o kulturze i sztuce, medioznawstwo, humanistyka cyfrowa i robotyka krytyczna, a w szczególności kody kulturowe, emocjonalne i estetyczne w technokulturze.

Oprócz prowadzenia zaawansowanych prac teoretycznych, prowadzimy również prace eksperymentalne, współpracując z projektantami, inżynierami, artystami i lokalnymi społecznościami. Stawiamy na połączenie teorii z praktyką, nauki ze sztuką i aktywizmem. Od technoutopii i katastroficznych wizji przyszłości wolimy technologiczny realizm.