Zespół

Michał Krzykawski – profesor (filozofia/literatura) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego prace badawcze dotyczą filozofii nieanalitycznej i dążą do budowania dialogu między myśleniem filozoficznym a techniką i naukami w kontekście wyzwań Antropocenu. Autor i współautor wielu artykułów, rozdziałów i książek poświęconych współczesnej filozofii, literaturze francuskiej, ekonomii politycznej i filozofii techniki, między innymi: Bifurquer. „Il n’y a pas d’alternative” (pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja, Paris 2020) i Inne i wspólne. Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (Warszawa 2017).

Ania Malinowska

Ania Malinowska – autorka, teoretyczka kulturowa i profesora (nauki o kulturze i medioznawstwo) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała również w the New School of Social Research w Nowym Jorku jako stypendystka Fulbrighta. Jej prace badawcze są poświęcone teorii kulturowej, studiom nad miłością, humanistyce cyfrowej i robotyce krytycznej, a w szczególności kształtowaniu się norm kulturowych oraz kodów społecznych, emocjonalnych i estetycznych w kontekście cyfrowości. Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów i książek na temat kondycji posthumanistycznej i technologii afektu, między innymi: Love in Contemporary Technoculture (Cambridge University Press 2021), (wraz z Karoliną Lebek) Materiality and Popular Culture. The Popular Life of Things (Routledge 2017), (wraz z Michaelem Gratzke) The Materiality of Love. Essays of Affection and Cultural Practice (Routledge 2018) i (wraz z Tobym Millerem) “Media and Emotions. The New Frontiers of Affect in Digital Culture” (wydanie specjalne Open Cultural Studies, 2017).

Margret Grebowicz

Margret Grebowicz jest autorką Mountains and Desire: Climbing vs. The End of the World, Whale SongThe National Park to ComeWhy Internet Porn Matters, and Beyond the Cyborg: Adventures with Donna Haraway, a także wielu artykułów poświęconych wyobraźni środowiskowej, płci kulturowej i seksualności, dziczy, studio nad zwierzętami i filozofii francuskiej po 68 roku.

Jej zatrudnienie na stanowisku profesory w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oznacza jej powrót do Polski, gdzie się urodziła. Margret odebrała edukację w Stanach Zjednoczonych. Rozprawę doktorską obroniła w Emory University, gdzie jednym z jej mentorów był Jean-François Lyotard. Jako profesora filozofii wykładała na kilku uniwersytetach, pracowała również jako tłumaczka i była wokalistką jazzową. Jej ostatnie eseje można przeczytać w The Philosophical Salon i The Atlantic. Jest współredaktorką tomu Lyotard and Critical Practice, który wkrótce ukaże się nakładem Bloomsbury. Stypendystka Fulbrighta i Leverhulme Trust, wykładała w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Margret przebywa obecnie na inauguracyjnej rezydencji badawczej w zakresie usytuowanej filozofii w Centre for Philosophical Technologies w Arizona State University. Pracuje również nad Rescue Me, krótką książką na temat kultury właścicieli psów oraz prowadzi porównawcze i transregionalne badania nad systemami zarządzania obszarami dzikiej przyrody.