Zespół

Prof. Michał Krzykawski

Michał Krzykawski, dr hab., prof. UŚ – profesor na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Instytut Filozofii). Interesuje się budowaniem transdyscypilnarnego dialogu między filozofią a naukami w kontekście wyzwań epistemologicznych, politycznych, psychospołecznych i gospodarczych, jakie niosą za sobą transformacja ekologiczna i transformacja cyfrowa. Autor i współautor wielu artykułów, rozdziałów i książek poświęconych współczesnej filozofii, filozofii techniki i ekonomii politycznej, między innymi: Konieczna bifurkacja. „Nie ma alternatywy” (pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja, Paris 2020. London 2021, Katowice 2023), Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu? (praca współredagowana z Jerzym Hausnerem, Warszawa 2023) i Inne i wspólne. Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (Warszawa 2017).

Ania Malinowska

Ania Malinowska – autorka, teoretyczka kulturowa i profesora (nauki o kulturze i medioznawstwo) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała również w the New School of Social Research w Nowym Jorku jako stypendystka Fulbrighta. Jej prace badawcze są poświęcone teorii kulturowej, studiom nad miłością, humanistyce cyfrowej i robotyce krytycznej, a w szczególności kształtowaniu się norm kulturowych oraz kodów społecznych, emocjonalnych i estetycznych w kontekście cyfrowości. Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów i książek na temat kondycji posthumanistycznej i technologii afektu, między innymi: Love in Contemporary Technoculture (Cambridge University Press 2021), (wraz z Karoliną Lebek) Materiality and Popular Culture. The Popular Life of Things (Routledge 2017), (wraz z Michaelem Gratzke) The Materiality of Love. Essays of Affection and Cultural Practice (Routledge 2018) i (wraz z Tobym Millerem) “Media and Emotions. The New Frontiers of Affect in Digital Culture” (wydanie specjalne Open Cultural Studies, 2017).