O nas

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (CCTS) prowadzi prace nad złożonością wyzwań związanych z rozwojem techniki i jej wpływem na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowej. Celem realizowanych w CCTS projektów badawczych jest diagnozowania zachodzącej transformacji technologicznej. Dystansując się od technooptymizmu i prometejskiej wizji technonauki lub technologii bez nauki, staramy się określić warunki i granice, w których ta transformacja mogłaby nieść za sobą pozytywną zmianę społeczną.