Kontakt

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota-Roweckiego 5 / 1.6
41-200 Sosnowiec
email: ccts@us.edu.pl